Udlejning af selskabslokaler

Leje af mødelokaler

Udlejning af mødelokaler sker ved henvendelse til halinspektøren.