Misbrugspolitik

Politik for alkohol, afhængighedsskabende stoffer og dopingmidler i Bøgeskovhallen.

Politik for alkohol.

 1. Det er principielt ikke tilladt at medtage, indtage eller være påvirket af alkohol inde eller ude på Bøgeskovhallens område.
 2. Dog kan besøgende købe og indtage øl og vin i Bøgeskovhallens cafeteria så længe det ikke er til gene for andre.
 3. Møder arrangeret af Bøgeskovhallen er alkoholfrie.
 4. Ved fester og møder arrangeret af andre end Bøgeskovhallen kan der udskænkes alkohol.
 5. Personale ansat af Bøgeskovhallen må ikke være påvirkede eller indtage alkohol i arbejdstiden. Omgåelse af dette vil medføre omgående bortvisning.
 6. Overtrædelser af disse påbud/forbud forelægges bestyrelsen for Bøgeskovhallen til afgørelse.
 7. Bøgeskovhallens bestyrelse kan dispensere fra det generelle alkoholforbud ved særlige lejligheder.

Politik for afhængighedsskabende stoffer.

 1. Det er forbudt at medtage, sælge, indtage eller være påvirket af afhængighedsskabende (euforiserende) stoffer inde eller ude på Bøgeskovhallens område.
 2. Alvorlige tilfælde politianmeldes straks.
 3. Mindre alvorlige overtrædelser forelægges Bøgeskovhallens bestyrelse til afgørelse. Overtrædelse vil normalt medføre bortvisning.

Politik for dopingmidler.

 1. Det er forbudt at medtage, sælge, indtage eller være påvirket af dopingmidler inde eller ude på Bøgeskovhallens område.
 2. Alvorlige tilfælde politianmeldes straks.
 3. Mindre alvorlige overtrædelser forelægges Bøgeskovhallens bestyrelse til afgørelse. Overtrædelse vil normalt medføre bortvisning.

Vedtage af Bøgeskovhallens bestyrelse den 8. december 2010.


 1. Ved påvirket af alkohol forstås en promille på mere end 0,5.
 2. Jf. Bek nr. 749 af 01/07 2008. om euforiserende stoffer.