Regler for brug af klæbeprodukter i idrætshaller i Fredericia Kommune.


Formål.

Formålet med regelsættet er at minimere unødvendig brug af klæbemidler i idrætshallerne således:


Generelt.

Det er lejers (klubbens) pligt at sikre, at egne brugere og gæster efterlever idrætsstedets ordensreglement. Herunder nedennævnte regler for brug af klæbemidler.

Det er brugernes (klubbens) ansvar, at brugen af klæbemidler sker på en sådan måde, at den efterfølgende rengøring samt nedslidning på inventar og gulv minimeres.

Det er idrætshallernes ansvar, at der i det aftalte tidsrum forefindes opbevaringssteder til klæbemidler.


Regler.


Sanktioner.

Såfremt ovennævnte regler overtrædes, vil den ansvarlige lejer (klubben) blive gjort ansvarlig.

Sanktionerne kan/vil som minimum være:

I grove eller i gentagelsestilfælde kan det medføre bortvisning af enten enkeltpersoner eller hold i henhold til det gældende ordensreglement.


Venlig hilsen

Bestyrelserne i idrætshallerne i Fredericia Kommune
Uddrag af relevante afsnit fra Dansk Håndbold Forbund(DHF) og Jysk Håndbold Forbund(JHF) (2002-2003).


Dansk Håndbold Forbund.


Afsnit 6.1 i DHF's reglement:

Anvendelse af afsmittende klæbemidler på fingre og bolde er tilladt i de rækker, hvor der ikke i proportionerne for den pågældende turnering er angivet et forbud herimod.

Deponering af klæbemidler på legeme og udstyr, der medbringes på banen, er ikke tilladt.

Overtrædelse vil på stedet kunne straffes af dommerne efter bestemmelserne om usportslig adfærd og efterfølgende af turneringsledelsen som en overtrædelse af turneringsreglementet med en bøde efter bøderegulativet.


Afsnit 3.6 i proportionerne for DHF's turneringer:

Afvigelser fra turneringsreglement og spilleregler: I Danmarksturneringen og i danmarksserien er det et krav, at anvendelse af afsmittelige klæbemidler er tilladt på spillestedet.Jysk Håndbold Forbund.


Afsnit 6.1 i JHF's turneringsreglement:

Med undtagelse af lilleput- og puslingerækkerne er anvendelse af klæbemidler på spraybasis tilladt på fingre og håndflader i rækker udskrevet af Jysk Håndbold Forbund.

Påføring af klæbemidler er kun tilladt i eget udskiftningsområde.

Brug af andre klæbemidler (tuber og lignende) er ikke tilladt, med mindre det af bestyrelsen godkendte klæbemiddel af mærket "Select Profcare" anvendes.

Deponering af klæbemidler på legeme eller udstyr, der medbringes på banen, er ikke tilladt.

Overtrædelse straffes med udvisning og diskvalifikation i henhold til spillereglernes stk. 16:3 og 16:6 og medfører samtidig indberetning. Ved overtrædelse kan foreningen idømmes en bøde på kr. 1.000,00.

I opspilskampe til danmarksserien må klæbemidler anvendes i henhold til DHF's Turneringsreglement stk. 6.1.