Spilleregler i Bøgeskovhallen


Spillereglerne i Bøgeskovhallen består af:


Disse regler og aftaler er lavet for at hjælpe hallen og dens brugere til at få den daglige gang i og ved idrætshallen og sportsanlægget til at gå så let som muligt til glæde for alle der benytter Bøgeskovhallen.
Bøgeskovhallens ordensreglement.


Supplerende bestemmelser:

Harpiks.

Det er forbudt at bruge harpiks i Bøgeskovhallen. Der er givet foreløbig dispensation på betingelse af, at man følger reglerne fra DHF og JHF.

Skiftesko.

Der skal, som anført i ordensreglementet, anvendes skiftesko, uanset om det er spillere, trænere eller andre, der betræder halgulvet.

Lokaleleje.

Leje af Bøgeskovhallens lokaler udenfor de indgåede kontrakttimer skal foretages skriftligt til halbestyreren på de dertil udarbejdede rekvisitioner (http://www.boegeskovhallen.dk under fanebladet: Udlejning).
Lokaler til klubmøder, trænermøder, spillermøder og lignende bestilles hos halbestyreren ved anvendelse af rekvisition jf. ovenfor.

Træningskampe.

Ved træningskampe mod gæsteforeninger skal der altid gives besked til halbestyreren ved anvendelse af rekvisition jf. ovenfor.

Aflysninger.

Aflysning af arrangementer skal meldes hurtigst muligt til halbestyreren.

Telefon- og adresseliste.

Der skal altid skal være en ajourført telefon- og adresseliste for foreningernes bestyrelser, trænere og holdledere på hallens kontor.

Telefoner.

Telefonen ved cafeteriaudskænkningen samt på Bøgeskovhallens kontor må kun anvendes i akutte tilfælde.

Oprydning mv.

Klubberne/brugerne skal selv sørge for oprydning efter brug af hallen, omklædningsrum og øvrige lokaler. Endvidere skal klubberne selv sørge for opsætning og nedtagning af hallens udstyr.
Dette skal gøres indenfor egne time/r

Glemte sager.

Glemte sager, tøj og fodtøj der findes i hallen, omklædningsrum mv. lægges i glemmekassen ved spillerindgangen. Eventuelle værdigenstande og lignende bliver lukket inde på Bøgeskovhallens kontor. Henvendelse til hallens inspektør.

Uheld og skader.

Ved uheld, skader, mangler og lignende skal henvendelse sker til hallens inspektør.

Fodboldstøvler.

Det er aftalt, at man kan tage sine fodboldstøvler på inde i omklædningsrummene inden man går på boldbanen, men det er strengt forbudt at have støvlerne på, når man kommer udefra.
Det totalt forbudt at anvende fodtøj med metalknopper indendørs, uanset hvor. Knopperne ødelægger gulvene. Denne aftale kan være svær at forstå af spillerne, men det er et kompromis for at undgå total forbud mod støvler indendørs.
HUSK


at Bøgeskovhallen både anvendes til udendørs og indendørs idræt.

at flasker og dåser - øl, vand og lignende - ikke må medbringes i omklædningsrum, eller i hallens øvrige lokaler.
Printvenlig udgave (pdf-fil)

14.august 2008.