NYHEDER


Bøgeskovhallen kom på landkortet. Ved Fredericia kommunes idrætsfest for en god uge siden, var vores halinspektør Jim indstillet til prisen som Fredericia kommunes ildsjæl. På målstregen blev han dog slået af en gymnastikleder, som også udfører et fremragende arbejde.

En stor tak til Jim for din ihærdige indsats for de unge mennesker. Vi har I bestyrelsen senest holdt møde med repræsentanter for TGI,
hvor vi afsøgte områder og aktiviteter, hvor vi kan udvikle og udvide vore aktiviteter i og omkring Bøgeskovhallen. Et samarbejde der løbende vil pågå.
Herfra skal der igen lyde en opfordring til hele vort lokalområde – støt op om vores lokale idrætsforening,
brug vore lokaliteter, støt de lokale erhvervsdrivende. Hvis vi ikke har disse aktører, visner vort lokal-område.

Jeg vil gentage min opfordring fra sidste år. Har I ideer eller aktiviteter, som kan udnytte hallens lokaler – både hallen,
festsalen og mødelokalerne yderligere, er alle forslag velkommen.
Samtidig vil jeg gerne opfordre alle beboere i vores område – unge som gamle – om at støtte op om vores idrætsforening TGI.
Der kan altid bruges en hånd ekstra i det frivillige arbejde – stil op på deres generalforsamling og tilbyd Jeres hjælp eller tag fat i TGI nu og sig I er klar.
Støt op og giv lidt tid til fællesskabet – jer selv og Jeres børn. I behøver ikke at køre langt efter udfoldelsesmuligheder. Vi har alle muligheder lokalt.