Vi roder….

Bøgeskovhallen er i den heldige situation, at have fået del i kommunens anlægsmidler og er i gang med omfattende fornyelse/renovering.

Det tidligere selskabslokale ombygges til motionsrum, som efter planen skal være åbent fra kl. 6.00 til hallen lukker, ca. kl. 23.00. Adgang bliver via et elektronisk nøglekort, man får, når vi er klar til at modtager medlemmer til vores motionsrum. I den tidligere indgang til festsalen etableres 2 toiletter og omklædning /bad til herrer og damer.

Cafeteriet renoveres fuldstændigt – og samtidig inddrager nogle tidligere depotrum, således arealet bliver væsentligt større – med mulighed for opdeling i flere lokaler (fleksibelt). Samtidig bliver der i hjørnet af den nye cafe indkig direkte i hallen.

Vore gamle toiletter ved indgangen får et markant løft ligesom indgangen til hallen.

Også ny gulvbelægning på tilskurer-rækkerne i hallen, i cafe, indgang og motionsrum, bliver det til.

Vi håber på det meste er færdigt omkring 1. oktober, men aktiviteter i hallen starter næsten som normalt.

Samtidig er vi meget glade for, at byde en ny forening, LILLEBÆLT KAMPSPORT, velkommen som aktør i Bøgeskovhallen. Scene-rummet er indrettet til flot lokale til kampsport.

Og naturligvis er vi stadig underlagt myndighedernes Corona-anvisninger som vi følger.

Bøgeskovhallens Bestyrelse