Referat fra bestyrelsesmødet den 9. december 2015

NYHEDER


GENERALFORSAMLING i BØGESKOVHALLENS STØTTEFORENING

Bøgeskovhallens Støtteforening afholder ordinær generalforsamling MANDAG DEN 20. FEBRUAR 2017, KL. 19.00 i Bøgeskovhallens selskabslokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne Palle Mogensen Formand

Tilmelding er ønskelig, og bedes foretaget til halinspektør Jim Bæk Pedersen, på telefon 75957735